189-81fc24a45d5f2cd75c3fc16fd859b314

EN FANTASTISK FLOTT IDRETTSDAG

Hvert år på denne tiden arrangerer OPG idrettsdag. I år var vi ekstra heldige med været, og med samtlige deltakere – så vi opplevde en fantastisk dag uten sidestykke.

Les mer
187-1065224b669d4bb1050d0184b37940c1

BESØK AV JØDISKE VEIVISERE

Det er alltid en glede å få besøk av mennesker med en spesiell kompetanse, kunnskap eller med en spesiell bakgrunn. 3B og 3C fikk en veldig fin opplevelse i dag da to studenter med jødisk bakgrunn kom på besøk for å dele kunnskap, opplevelser og identitet med oss.

Les mer
185-9644c77915eac5e8462fd10f1ed29603

SUPERKUL OG LÆRERIK UTFLUKT TIL NORDMARKA

66 førsteklassinger på OPG dro entusiastisk av gårde på felles tur sammen med lærerne sine for å oppleve Nordmarka og for å bli godt kjent med hverandre. Lektor Hans Christian Bang har arrangert denne turen i årevis, og han skryter veldig av årets kull.

Les mer
184-80657f5a88eccd10dca377588cc31383

ØKONOMIKLASSEN PÅ FROKOSTMØTE PÅ CIVITA

Lektor Caroline Grimsgaard tar av og til med elevene sine på interessante og faglig svært relevante foredrag når tankesmien Civita har dette på programmet.

Les mer
183-8bd2ef287cd8240f9ff1ffc8eca7c9f7

NYE FRAVÆRSREGLER FRA OG MED SKOLEÅRET 2016 -2017

Utdanningsdepartementet har innført en nye fraværsregler som skal gjelde for alle videregående skoler i Norge. Det er verdt å merke seg at elever som er fraværende mer enn 10% fra et enkeltfag i løpet av året mister retten til å få karakter i faget. Les videre for å få full oversikt

Les mer
124-17dfff45355490777079aac09fe9a805

FØRSTE SKOLEDAG PÅ OPG

Da nærmer vi oss skolestart og vi gleder oss til å møte dere alle sammen, både nye og gamle elever.

Les mer
Nyhetsarkiv

Søknadsinformasjon

Slik søker du

Fyll ut søknadsskjema og legg ved karakterkort fra 1. termin 10. klasse.

Søknaden blir behandlet omgående, og dersom du er en aktuell elev for OPG, vil du bli innkalt sammen med foresatte til en informasjonssamtale.

Søknadsfristen er 1. april.

Opptakskriterier Søknadsskjema

Pris

Skolepenger fastsettes iht. gjeldende lovverk, og er kr. 19.800 pr. elev for skoleåret  2016/2017.

Det praktiseres søskenmoderasjon dersom to eller flere søsken går på skolen samtidig. Den eldste betaler da kr. 14.500.

Bøker er nå gratis for alle trinn og klasser ved OPG.